26 lut 2020

Dotacje unijne dla firm już istniejących

 

Własna firma to marzenie wielu ludzi, którzy do sukcesu chcą dążyć na własną rękę. Aby jednak mniejsze czy większe przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować i rokować na przyszłość, niezbędne są, często niemałe, nakłady finansowe. Na szczęście, każda firma może liczyć na wsparcie w postaci funduszy unijnych. Co ważne, przyznanie takich środków jest możliwe nie tylko w przypadku nowych firm, ale także wtedy, gdy działalność prowadzona jest już od dłuższego czasu.

Co należy zrobić, aby uzyskać fundusze unijne dla istniejących firm?

Fundusze unijne dla firm istniejących to ogromna szansa nie tylko dla większych działalności, ale także dla mikro i małych przedsiębiorców. Warto bowiem wiedzieć, że dotacje unijne są dostępne także dla istniejących firm jednoosobowych.

Podstawowym kryterium, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotacje unijne dla firm już istniejących, jest przygotowanie dobrego biznesplanu. W biznesplanie musi znaleźć się szczegółowy opis sposobu rozszerzenia działalności. W przypadku dotacji unijnych istotna jest także rzetelna ocena, czy produkty lub usługi świadczone przez daną firmę stanowią potencjalną szansę rozwoju w danym regionie.

Firma już istniejąca: na co mogą zostać przyznane fundusze unijne?

Dofinansowanie z Unii dla istniejącej firmy może zostać przyznane na konkretne cele, które uprzednio należy dokładnie określić. Jedną z możliwości, na którą właściciel przedsiębiorstwa może pozyskać środki, jest poszerzenie działalności o rynek zagraniczny. W niektórych województwach, dzięki Programom Regionalnym, dotacje unijne dla firm już istniejących mogą zostać przyznane na różnego rodzaju sprzęt produkcyjny, maszyny i urządzenia, które pozwolą na podniesienie jakości oferowanych produktów i usług.

Szukasz pomocy w pozyskaniu funduszy? Zwróć się do specjalistów ! Więcej na a1europe.pl >>

Rozwój firmy na skalę międzynarodową to duża szansa dla każdego biznesu. O dofinansowanie unijne dla firm istniejących można wystąpić także w przypadku, kiedy pracodawca poważnie myśli o rozwinięciu swojej działalności poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju prac eksperymentalnych i badań rozwojowych. Na potrzeby przedsiębiorstw, które szukają możliwości rozwoju właśnie dzięki pracom rozwojowym i badawczym, został stworzony program POIR “Szybka ścieżka”. Należy pamiętać także o tym, że rodzaje dofinansowań unijnych mogą różnić się dla poszczególnych województw, z uwagi na różnorodność wyżej wspomnianych Programów Regionalnych.

Warto także pamiętać o możliwościach, jakie istniejąca już firma może uzyskać dzięki dofinansowaniu unijnemu na podstawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki przyznawane z ramienia tego projektu pozwalają na przeprowadzenie badań w takich dziedzinach jak technologie kosmiczne, tworzywa sztuczne czy urządzenia grzewcze. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań, które jednocześnie będą ekonomiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego, również dobrze rokująca ścieżka rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak widać, ubieganie się o dotacje unijne dla firm istniejących jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, środki przyznane w ramach unii pozwalają na prężny rozwój małych, mikro i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz również

Komentarze (0)