16 mar 2021

Dotacje Unijne 2021. Na jakie dofinansowania z UE mogą liczyć Polacy?

Dotacje Unijne to świetny sposób, aby uzyskać pomoc w celach rozwojowych. Kierowane są one, na przykład do przedsiębiorców chcących rozpocząć własną działalność, bądź udoskonalić już istniejącą. Istnieje wiele różnych projektów gwarantujących taką zapomogę, jeśli spełnia się wymagane kryteria i warto zagłębić się w tym temacie.

Dotacje unijne 2021: programy, z których możemy otrzymać wsparcie

Wsparcie finansowe przez Unię Europejską dla krajów członkowskich, polega na przekazaniu konkretnej sumy pieniężnej danemu krajowi jako zapomogę w rozwoju. Środki z funduszu europejskiego przeznaczane są między innymi do celów inwestycji innowacyjnych, przedsiębiorczość, edukację, ochronę środowiska, czy sprawy społeczne. Ubiegać się o to może każdy, kto spełnia wymagane kryteria konkretnego rozwiązania, za pośrednictwem wniosków.

W programach oferujących zapomogę finansową znajduje się wiele różnych konkursów. Wyróżnia się POWER, POIR, oraz POPW.

POWER to program wykorzystujący środki Unijne do uruchomienia zmiany w przestrzeni społecznej czy gospodarczej, firm, jak i innych instytucji publicznych. Uzyskuje się wsparcie między innymi w aspektach zatrudnienia, szkolnictwa czy edukacji. Dzięki tego typu programom można uzyskać poprawę zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego; wsparcie procesów innowacyjnych; dostępność szeregu usług rozwojowych czy wsparcie budowy przewagi rynkowej.

POIR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój opierający się na wsparciu przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty czy badania rozwojowe. Obszary, które obejmuje zapomoga to między innymi projektowanie usług oraz produktów, uruchamianie biznesów, ochronę patentów, wejścia na rynki zagraniczny czy wdrażanie zaprojektowanych idei.

POPW to Program Operacyjny dla Polski Wschodniej. W skład wspieranych przedsiębiorczości wchodzą województwa: podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. Otrzymane środki można zainwestować w rozwój startupów oraz jako wsparcie firm dążących do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Warto przejrzeć oferowane rozwiązania i znaleźć coś idealnego dla siebie. Przykładowe dostępne programy z wymienionych powyżej kategorii dla Polaków to:

2.3.5 POIR “Design dla przedsiębiorców — Dostępność Plus”

Polega między innymi na uzyskaniu doradztwa w zakresie przeprowadzenia procesu projektowego opierającego się na stworzeniu nowego przedsięwzięcia bądź udoskonaleniu już istniejącego produktu. Kierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw gospodarczych działających na terenie Polski. Choć termin naborów swój początek miał 24 listopada 2020 r. termin trzeciej — ostatniej — rundy, przypada na 1 czerwca 2021 r.

Internacjonalizacja MŚP

Celem tego konkursu jest sfinansowanie kosztów mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających co najmniej jeden wyrób bądź usługę z zamierzeniem wprowadzenia na rynek zagraniczny. To rozwiązanie kierowane jest dla wybranych województw — podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podkarpackie, oraz lubelskie. Zakłada między innymi dofinansowanie w celach usług doradczych oraz przygotowaniem modelu biznesowego czy udział w międzynarodowych targach.

POWER 2.21 — Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw

Udostępnia ono dofinansowanie w celach wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i obejmuje obszar zarządzania zasobami ludzkimi oraz samym koncernem.

Wniosek o dofinansowanie unijne: jak napisać go dobrze?

Każdy konkurs załącza wymagane dokumenty, z którymi musi zapoznać się wnioskodawca ubiegający się o dotacje unijne. Trzeba precyzyjnie zapoznać się z wymaganiami, by mieć pewność, iż spełniamy wszystkie niezbędne kryteria. Niekiedy jednak nie jest to aż tak proste — szczególnie dla osób dopiero wchodzących na rynek. Dobrą decyzją jest zwrócenie się po pomoc w uzyskaniu dotacji unijnej do działających na tym obszarze firm. Zapewnią one profesjonalne doradztwo w aspekcie wypełniania wniosku oraz gwarancję jego poprawności. By wniosek o dofinansowanie został przyjęty, należy opracować idea naszej działalności oraz zgodne z założeniem danego konkursu aspekty, na jakie potrzebne jest dofinansowanie. Profesjonalne firmy zajmujące się tematem wsparcia w składaniu takich wniosków, zwiększą Twoje szanse na otrzymanie dofinansowania. Zachęca się, by rozważyć tego typu propozycje osobą niepewnym swoich kroków — dlatego jeżeli chcesz sprawić, by Twój wniosek był poprawny oraz spełniał wszystkie kryteria wybranego przez Ciebie programu, zaufaj ekspertom i pozwól sobie pomóc.

Zobacz również

Komentarze (0)