30 sty 2019

Jak oszczędzać na emeryturę?

O swoją przyszłość najlepiej jest zadbać samemu, w szczególności wtedy, gdy na emeryturze pragniemy żyć na godnym poziomie. Kiedy rozpocząć oszczędzanie na emeryturę? Jak najszybciej!


Oszczędzanie na emeryturę - sposoby oszczędzania


Ponad 30% Polaków deklaruje posiadanie oszczędności na lokacie bankowej. Jest to opcja bezpieczna, w miarę elastyczna (umowy możemy zawierać na dowolnie określone kwoty, bank daje możliwość zawarcia takiej o stałym lub zmiennym oprocentowaniu; stałe sprawdzi się w momencie spadku inflacji, zmienne zaś przy jej wzroście) i możemy ją kontrolować. Co prawda umowa zawierana jest na czas określony i zrywając ją przed czasem tracimy odsetki, ponosząc jednocześnie koszt wycofania się z planu emerytalnego opartego na depozytach bankowych, jednak - jeśli oszczędzamy w postaci depozytów trzymiesięcznych - koszt ten jest stosunkowo niski.

29,5% Polaków stawia na otwarte fundusze inwestycyjne, które - nie ukrywajmy - są bardzo rentowne. Inwestycja w fundusze akcyjne może w znaczący sposób przewyższać tempo wzrostu naszego wynagrodzenia. Dodatkowo, pierwsza minimalna wpłata na fundusz inwestycyjny wynosi 100 lub 200 złotych, dopłata może osiągać natomiast nawet 50 złotych. Co istotne, w przypadku funduszy inwestycyjnych istnieje możliwość wpłaty dowolnej kwoty, którą zamierzamy oszczędzać co miesiąc w związku ze swoim planem emerytalnym. Jest tu także spora elastyczność dotycząca funduszy - do wyboru są aż 23 różne, które możemy zmieniać kiedy tylko chcemy.

Obligacje skarbowe to wybór ok. 11,5% Polaków. Opcja bezpieczna, komfortowa, elastyczna (dopuszczalny wybór między obligacjami 2-letnimi, 3-letnimi, 4-letnimi i 10-letnimi oraz między odsetkami stałymi lub zmiennymi).

Ostatnim proponowanym wyborem jest inwestycja w nieruchomości. W tym przypadku istnieje możliwość ryzyka, że deweloper nie wywiąże się z umowy, lub kupiona przez nas nieruchomość będzie obciążona hipoteką. Wybór nieruchomości jest szeroki, jednak opcje ich zmiany są ograniczone ze względu na niską płynność lokaty. Zdecydowanym plusem inwestycji w nieruchomości jest ich niewątpliwie wysoka długoterminowa rentowność.

oszczędzanie na emeryturę


Oszczędzanie na emeryturę - IKE czy IKZE


Konta emerytalne IKE i IKZE można prowadzić pod postacią zwyczajnego konta oszczędnościowego, zostały one jednak stworzone z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne oraz IKZE, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, charakteryzują się specjalnymi zachętami podatkowymi. Idąc tym tropem, w przypadku IKE zysk z kapitału na nim zgromadzonego jest zwolniony z 19% podatku Belki jeśli osoba oszczędzająca pieniądze wypłaci je po przejściu na emeryturę lub po osiągnięciu uprawnień emerytalnych. Suma zdeponowana na rachunkach IKZE może zostać natomiast odliczona od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Największą różnicą pomiędzy IKE i IKZE jest limit wysokości wpłat (większe możliwości mamy w przypadku IKE) oraz wiek, w którym możemy rozpocząć korzystanie z uzbieranych środków (to 60 lat w przypadku IKE i 65 lat w IKZE). Kolejną istotną różnicą pomiędzy kontami emerytalnymi jest ulga podatkowa.


Oszczędzanie na emeryturę - ulga podatkowa


Jeśli chodzi o IKE, środki, które wypłacimy z konta po ukończeniu 60 roku życia, zwolnione są z podatku dochodowego, jednak wpłaty są już zaliczane do podstawy opodatkowania. Odwrotnie w przypadku IKZE - tutaj to wpłaty odliczane są z podstawy opodatkowania, zmniejszając wysokość podatku, natomiast wypłaty z rachunku zostają obłożone podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.


Oszczędzanie na emeryturę za granicą


Osoby pracujące i podlegające ubezpieczeniu w Polsce, ubezpieczone również za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w przypadku spełnienia warunków wymaganych do nabycia emerytury z zagranicy, mogą uzyskać emeryturę zarówno w Polsce, jak i w konkretnych państwach członkowskich UE. Ustaleń dotyczących emerytury osób pracujących w Polsce i w innych państwach członkowskich, dokonują równolegle instytucje ubezpieczeniowe każdego z tych państw. Zdarza się, że aby dostać emeryturę należy uwzględnić zagraniczne okresy ubezpieczenia czy zamieszkania. W tym wypadku wysokość emerytury określa się dzięki teoretycznym obliczeniom instytucji państwa ustalającego emeryturę, a także przez obliczenia rzeczywiste, dokonane na podstawie kwoty teoretycznej.

Zobacz również

Komentarze (0)